Vitajte

“Prvé, čo človeka prichádzajúceho do Súľova ohromí a k úľaku a k úžasu skloní, je ohromná, prírodou vystavená brána. Z oboch strán od polnoci a od poludnia ležia hory skalnaté, medzi ktoré ide užaslý cestovateľ. Všetko hľadí naňho okom všemohúcnosti, všetko sa smeje jeho maličkosti, všetko mu visí nad hlavou, akoby mu hrozilo rozmliaždením, jestli by sa opovážil neuznávať túto neslýchanú a nevídanú silu, moc, hrôzu a velebnosť. Celé toto kráľovstvo skál týchto nesmiernych je ako zakliaty jeden vek so svojimi ľuďmi. Umĺknúť musí tu duch, bo čuje v týchto hlas akýsi tajomný, ktorý mu hovoriť zbraňuje.”

Jozef Miloslav Hurban

A tam pod tými súľovskými skalami,
kde tradícia dýcha,
kde pivo tečie všetkými farbami,
Vás penzión Na Kopečku víta.